X-TEND

X-Tend rostfria nät är lätta, transparenta och robusta. Näten består av rostfria stållinor och presslås som blir till en robust och flexibel struktur.

Carl Stahl har utvecklat X-Tends rostfria nät sedan 1990. Tillämpningar av X-Tend är skiftande: i djurparker och byggnader, nät som används som ett transparent hinder i räcken eller som fristående dekorativa element, oavsett användning sticker de ut för sin design. När det gäller att bygga väggar och fasader är de idealiska, de kan även användas som spaljéer för att skapa gröna och naturliga fasader.

X-TEND Colours

Det senaste steget i utvecklingen av X-TEND är att du nu kan få det i olika färger, X-TEND Colours!

X-TEND Colours är en perfekt produkt när du ska göra en utvecklande och ny design för interiör och exteriör miljö. Nätet är belagt med en dekorativt polymerlager och ger nätet dess färg.

Finns följande färg

  • Svart
  • Blå
  • Grön
  • Röd
  • Guld
  • Vit

 

 


Räcken

De vanligaste användningsområden för X-Tend är nät till räcken, för t.ex. broar och trappor. Det flexibla stålnätet erbjuder hög kvalitet, stabilitet och transparens.

Fasad

Fasaden är den visuella höjdpunkten för varje byggnad. Det är där kreativa designlösningar krävs. Är det som ett rent visuellt element, eller en grön fasad, X-Tend är alltid en bra lösning och är ett omedelbart blickfång.

Som en grön fasad, fungerar X-Tend nätet också som en extra värme-och ljudisolering och ger ett unikt utseende av byggnaden.

Säkerhet

Inom arkitektur är ofta säkerhetskraven svåra att uppfylla, speciellt när det gäller fallskydd, vi uppfyller dessa punkter med hjälp av X-Tend. Det inte bara uppfyller alla nödvändiga säkerhetskrav dessutom fungerar det som en visuell höjdpunkt.